งานติดตั้งและตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี

 

บริการติดตั้ง ตรวจสอบ จัดจำหน่ายและรับรองระบบไฟฟ้าโรงงานประจำปี 

พร้อมทั้งจัดทำเอกสารรับรองความปลอดภัยตามมาตรฐาน เพื่อยื่นแก่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับรองโดยวิศวกรไฟฟ้า ระดับ สามัญ   

หากต้องการขอใบเสนอราคางานตรวจสอบไฟฟ้า โปรดแจ้งรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้

  1. ขนาดและชนิด ของหม้อแปลง จำนวนลูกของหม้อแปลง
  2. จำนวนตู้ MDB,DB
  3. สถานที่ตรวจสอบ และประเภทของกิจการ

กรณีต้องการตรวจสอบและทดสอบ รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาระบุ

  1. ต้องการตรวจสอบโดยเครื่อง THERMO SCAN
  2. ต้องการตรวจวัดผลค่า GROUND ระบบป้องกันฟ้าผ่า
  3. ต้องการตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี พร้อมกับ MDB,DB
  4. ต้องการตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี พร้อมกับ หม้อแปลง
บริการวัดค่าอุณหภูมิภายในตู้ไฟฟ้า
บริการ PM ตู้เมนไฟฟ้า
บริการวัดค่าอุณหภูมิภายในตู้ไฟฟ้า
บริการงานติดตั้งระบบไฟฟ้าและบำรุงรักษา
บริการงานติดตั้งระบบไฟฟ้าและบำรุงรักษา
บริการงานติดตั้งระบบไฟฟ้าและบำรุงรักษา