งานติดตั้งและตรวจสอบระบบกราวด์

บริการตรวจสอบและติดตั้งระบบกราวด์ป้องกันฟ้าผ่า 

บริษัทฯจะมีการตรวจสอบระบบป้องกันฟ้าผ่า พร้อมทั้งจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ

หากต้องการขอใบเสนอราคางานตรวจสอบระบบป้องกันฟ้าผ่า โปรดแจ้งรายละเอียด เบื้องต้น ดังนี้

  1. ชนิดของหัวล่อฟ้า จำนวนหัวล่อฟ้า
  2. จำนวนตู้ GROUND TEST BOX
  3. สถานที่ตรวจสอบ และประเภทของกิจการ
บริการวัดค่าความต้านทานดินของระบบ
บริการวัดค่าความต้านทานดินของระบบ
บริการวัดค่าความต้านทานดินของระบบ