งานติดตั้งและตรวจสอบแสงสว่างและไฟสำรองฉุกเฉิน

การตรวจสอบระบบ EMERGENCY LIGHT และไฟป้ายฉุกเฉินโดยวิธีทดสอบดังนี้

  1. ทดสอบที่ตัวโคมไฟฟ้าฉุกเฉินหรือไฟป้ายฉุกเฉิน โดยกดสวิตช์ TEST หลอดไฟฉุกเฉินที่ต่ออยู่กับเครื่องไฟฟ้าฉุกเฉินจะติดสว่าง ปล่อยสวิตช์หลอดไฟฉุกเฉินที่ต่อกับเครื่องจะดับ
  2. ถอดปลั๊กโคมไฟฉุกเฉินหรือไฟป้ายฉุกเฉินออก หลอดไฟฉุกเฉินที่ต่ออยู่กับเครื่องไฟฟ้าฉุกเฉินจะติดสว่าง ให้ปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 30 นาที หลังการทดสอบให้เสียบปลั๊กไฟของโคมไฟฟ้าฉุกเฉินเข้ากับเต้าเสียบเหมือนเดิมให้มีการอัดประจุไฟฟ้าเข้าแบตเตอรรี่ของบโคมไฟฟ้าฉุกเฉิน

สาเหตุที่ต้องมีการทดสอบระบบโคมไฟฟ้าฉุกเฉินหรือไฟป้ายฉุกเฉินมีดังนี้

  1. แบเตอรี่ของไฟฉุกเฉินหรือโคมไฟฉุกเฉินจะได้มีการคายและอัดประจุไฟฟ้าเพื่อป้องกันเกิดการเสื่อมสภาพของสารเคมีทีมีภายในแบตเตอรี่หรือเกิดการลัดวงจรของเซลล์แบตเตอรี่ของโคมไฟฟ้าฉุกเฉิน มีผลทำให้แบตเตอรี่เสื่อมสภาพการทำงาน และหมดอายุการใช้งานเร็วขึ้น
  2. ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์โคมไฟฟ้าฉุกเฉิน ไฟฉุกเฉินว่าทำงานเป็นปกติหรือไม่
บริการตรวจสอบระบบแสงสว่างและไฟสำรองฉุกเฉิน
บริการตรวจสอบระบบแสงสว่างและไฟสำรองฉุกเฉิน
บริการตรวจสอบระบบแสงสว่างและไฟสำรองฉุกเฉิน